Coaching

Coaching

Nå dine mål og få det liv du drømmer om


Hvad er coaching?

Coaching handler om at nå sine mål og skabe det liv, man ønsker. Vi ser udelukkende fremad – mod nye muligheder – og tegner sammen en vej derhen. Coaching bruges altså til at støtte dig i at nå et mål, som du ønsker for dig selv. Det kan være et område af dit liv, som du ønsker var anderledes, men hvor du gang på gang mislykkes med at gennemføre de nødvendige ændringer. Det kan også være du har brug for at blive mere afklaret om noget, at træffe et valg eller at planlægge hvad præcist du skal gøre for at nå dit mål.


Hvorfor er coaching så effektivt?

En professionel coach ser ting i dig (dine reaktionsmønstre, overbevisninger mm), som du selv har svært ved at få øje på. Som mennesker har vi nemlig alle nogle blindpunkter, som gør at vi på nogle områder af vores liv, konstant havner i den samme uønskede situation. Så vi ser altså på, hvad der forhindrer dig i at nå dine mål. Herudover arbejder vi med din motivation – det er nemlig den, der er dit brændstof på vejen mod målet. Kun når du ved, hvad der motiverer dig, kan du sikre, at du ikke løber tør for brændstof på vejen.


Hvordan foregår det?

Coaching er en ligeværdig samtale mellem dig og mig, hvor jeg stiller en række reflekterende spørgsmål og du finder svarene. Resultatet er, at du bliver afklaret på en lang række områder og mærker din motivation og handlekraft vokse.


Coaching er et forløb og første møde foregår altid face-to-face, så vi begge får et indtryk af hinanden. De efterfølgende sessioner kan fx også være over telefonen - det afhænger af, hvad der virker bedst for dig.


På Livsstilshold Ringsted bliver du coachet tre gange - til start, midtvejs og ved afslutning. Hver session varer ml. 1 - 1½ time.


Min coaching er bygget op over en struktur, der sikrer, at vi får afdækket alle de vigtige aspekter omkring dit mål. I løbet af en session kommer vi derfor typisk igennem:


  • Hvad er dit mål (behov, drømme og ønsker)?
  • Hvad forhindrer dig i at nå dem?
  • Hvad motiverer dig?
  • Hvordan kan du bryde uhensigtsmæssige overbevisninger og mønstre?
  • Commitments/en plan for at opnå det, du ønsker. Hvad skal der til?


Som din coach har jeg tavshedspligt og alle vores samtaler er 100% fortrolige.
"Hvis du gør, som du altid har gjort, vil du få de resultater,

du altid har fået."


-Tony Robbins

Livsstilshold Ringsted